კომპანიის ისტორია

კომპანიის ისტორია

განხორციელდა საგარეო ვაჭრობის ბიზნესის პირველი ნაბიჯი ნულიდან რაღაცამდე, რაც ასევე ნიშნავს ქარხნის გარდაქმნას სუფთა საშინაო ვაჭრობიდან საშინაო და საგარეო სავაჭრო ოპერაციებზე, ასევე გარდაიქმნება ქარხნიდან ინტეგრირებულ ინდუსტრიასა და ვაჭრობაზე.

 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2005
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2014
 • 2017
 • 2019
 • 2020